Mariusz Dłużak - o mnie

Mediator sądowy i pozasądowy - umowny, akredytowany coach Izby Coachingu, ACC ICF | +48 698 716 885 | M.Dluzak@CentrumMediacji.org

Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądach Okręgowych w Gliwicach, Katowicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej oraz mediatorem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Optimus Mediator". Prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych jak również mediacje pozasądowe umowne.

W pracy kieruję się standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów:
1. standard pierwszy: Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. [.rtf]
2. standard drugi: Kodeks etyczny mediatorów polskich. [.pdf]

Specjalności w mediacji

Specjalizacje:
- cywilne: spory przy realizacji umów cywilnoprawnych - najem, dzierżawa ; spory ubezpieczeniowe - wypłata i kwoty otrzymanego ubezpieczenia,
- spadkowe: spory o testamenty - realizacja poleceń i zapisów, ustalanie udziałów spadkobierców ; spory o dział spadku - ustalanie wartości masy spadkowej, sposób podziału, spłaty ; spory o zachowek - istnienie, wartość, sposób i termin wypłaty,
- sąsiedzkie: spory graniczne - naruszenia posiadania i tzw. kłótnie sąsiedzkie ; spory o służebności - ustanawianie, wykonywanie, modyfikacja, znoszenie ; spory o podział nieruchomości wspólnej do korzystania ; spory o zniesienie współwłasności - sposób podziału, spłaty ; spory o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej ; spory w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
- rodzinne: rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, alimenty, podział majątku, zniesienie współwłasności, zachowek.
- gospodarcze: spory z kontrahentem o zapłatę wynagrodzenia, spory przy realizacji umów deweloperskich, roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, o naruszenie dóbr osobistych,
- pracownicze: wypowiedzenie umowy o pracę, odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzoną szkodę, wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, sposób naliczania premii regulaminowej, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z winy pracodawcy, zadośćuczynienie z tytułu mobbingu,

Ukończone szkolenia z zakresu mediacji

Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora:
- Psychologia w biznesie - negocjacje i mediacje | Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów
- Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych | Centrum Szkoleń Prawnych, Katowice
- Prowadzenie mediacji w sprawach pracowniczych w organizacji oraz cywilnych i gospodarczych | WSB, Chorzów
- Mediacje przedsądowe - kurs bazowy | Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów
- Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora | Centrum Szkoleń Prawnych, Warszawa
- Mediacje szkolne i rówieśnicze | Centrum Szkoleń Prawnych, Wrocław
- panel dyskusyjny "Mediacje rodzinne w sądownictwie i praktyce" | Wydział Prawa i Administracji UŚ, Katowice
- panel dyskusyjny "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczych" | Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Katowice
- VII konferencja mediacyjna "Mediacja w firmach rodzinnych i w rodzinie" | Oława
- debata ekspercka "Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Przyczyny niedostatecznej popularności i skuteczności mediacji. Określenie celów i działań mających na celu zwiększenie znajomości i efektywności mediacji." | Sąd Rejonowy, Racibórz
- debata ekspercka "Masz prawo do mediacji" | Sąd Rejonowy, Gliwice
- Mediator rodzinny i rodzinne postępowanie informacyjne | Centrum Szkoleń Prawnych, Katowice
- Mediator biznesowy. Mediacje w biznesie | Centrum Szkoleń Prawnych, Katowice

Przygotowanie w obszarze komunikacji interpersonalnej

Ukończone szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego, terapii i coachingu:
- Action Learning Certificate Program | World Institiute for Action Learning, Łódź
- Certyfikowany coach International Coaching Community | ICC Poland & Values Team, Warszawa
- Międzynarodowy Kurs Mentoringu, Institute of Leadership & Management UK | ProMentor
- Cykl szkoleń Talent Discovery | Bennewicz Instytut Kognitywistyki, Częstochowa
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kontakt długoterminowy | Centrum PSR, Rybnik
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - praca z osobą po traumie | Centrum Rozwiązań
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - praca z grupą | Centrum PSR, Rybnik
- Akredytowany Coach International Coach Federation na poziomie Associated Certified Coach
- Power of Coaching - akredytowany kurs International Coach Federation | Centrum Life Coachingu | Warszawa
- Akredytowany Coach w Izbie Coachingu | Izba Coachingu, Warszawa
- Certyfikowany Coach | Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków
- ABC psychoterapii poznawczo-behawioralnej | Salvate, Kraków
- Racjonalna Terapia Zachowań - stopień I i II | Pracownia RTZ, Kraków
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - stopień I i II | Centrum PSR, Warszawa
- MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction | Chorzów
- Nonviolent Communication | Filomata, Gliwice
- Roczna szkoła trenerów umiejętności psychospołecznych | Metrum, Katowice
- Roczny staż rozwojowy w nurcie psychoterapii Gestalt | Instytut Terapii Gestalt, Kraków

Kompetencje zawodowe

Doświadczenie zawodowe:
od 2018r v-ce dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu
od 2018r mediator sądowy i pozasądowy
od 2017r life & business coach, terapeuta, psycholog biznesu
2012-2017 Kulturystyka.sklep.pl Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
1999-2016 Studio Rekreacji Siłowej - właściciel, trener personalny